Általános Szerződési Feltételek | Munkavédelem+
×

Figyelmeztető üzenet

Részecskeszűrő maszkokot és a védőoverált, csak akkor helyezzen kosárba, amennyiben az készletről elérhető!

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül

megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával

kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére

állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapjain (http://www.munkavedelemplusz.hu,

http://www.munkavedelmieszkozok.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed

ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

http://www.munkavedelemplusz.hu/aszfhttp://www.munkavedelmieszkozok.hu/aszf

és a fenti és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről:

http://www.munkavedelemplusz.hu/aszf.pdf ,

http://www.munkavedelmieszkozok.hu/aszf.pdf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 

A szolgáltató neve: Kreatív-Italia Bt.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2475 Kápolnásnyék,

Dózsa utca 2/A.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected],

[email protected], [email protected]

Cégjegyzékszáma: 07 06 011799

Adószáma: 21512135-2- 07

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 70 381-8299, +36 70 325-8007

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-132573/2017.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Telefon: +36 1 789 2 789

FAX: +36 1 789 3 789

E-mail: [email protected]

Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Székhely
1044 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Telephely
1097 Budapest, Vaskapu utca 20. , Magyarország

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen

Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)

törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó

rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre

külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2017. november 09. napjától hatályos és visszavonásig

hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a

Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11

(tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal

használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával

kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra,

vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált

felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve

kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a

feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely

részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének

tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely

részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a

Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti,

hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit

megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait

megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más

személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más

személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott

adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,

hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó

a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a

Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen/telefonon

rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban

értendők, nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát (a rendelés folyamán

azonban a bruttó összeg is feltüntetésre kerül), nem

tartalmazzák/tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség

nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek

eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk

felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete

miatti különbözőség miatt.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen

tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a

Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék

közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg

rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a

Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a

helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat

vásárlási szándékától.

4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és

feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie

szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó

kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a

szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és

egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk

érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek

fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés

semmis szerződésnek tekintendő.

 

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy

regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor

megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt

termék darabszámát. A „eltávolítás” ikonra kattintva törölheti a kosár

tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „kosár frissítése” ikonra kattint

Felhasználó.

5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot,

melynek típusai a következők:

 

5.5.1. Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül

kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés

végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek)

átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló

e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg

Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult

a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét

online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi

szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

 

5.5.2. Szállítási információk:

A megrendeléseket a GLS futárszolgálat szállítja ki a rendelés leadását követő

7-9 napon belül, egyedi esetekben a Kreatív-Italia Bt. által írásban

visszaigazolt időpontban, melyet a Felhasználó megerősítésével elfogad.

Egy csomag szállítási díja GLS futárszolgálattal 3 m övméretig, vagy 40 kg-ig

nettó: 1350 Ft.

5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy

az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése

illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.

Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy

elállhat a szerződéstől.

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél

alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a

jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot

kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt

esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a

csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt

Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-

17 óra közötti időszakban.

5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés

véglegesítése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte

azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is

küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel

kapcsolatos kívánságát.

5.9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége

keletkezik.

5.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása

előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a

bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár

tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a

megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban

található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt

mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése”

gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található

termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a

Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok

javítására/törlésére.

5.11. Felhasználó e-mail- ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást

kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől

számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de

legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az

ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A

megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz,

illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé

válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás

azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg

regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem

tud üzenetet fogadni.

5.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás

csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés

akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata

visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a

megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés

feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés

leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő

napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben

elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a

megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 7-9 napon

belül.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának

átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére

köteles.

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog

vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a

vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A

kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a

vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának

hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését

követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő

(Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha

az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől

elállni.

6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető

rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor -

kellett volna teljesíteni.

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert

a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről

Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett

összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

7. ELÁLLÁS JOGA (FOGYASZTÓK ESETÉN!)

1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a

megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás

nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen

tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási

jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés

megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon

belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e

tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

1.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap

elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól

eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

1.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja

közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

1.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a

vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

1.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának

költségén kívül más költség nem terheli.

1.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék

esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére

állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó

személyére szabtak.

1.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás

egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó

kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul

vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát

elveszíti;

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a

pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására

nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy

higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a

vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és

amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak

meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított

harmincadik napot követően kerül sor;

g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó

kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy

karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes

szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a

fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések

kivételével;

j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés,

fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős

tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében,

ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt

kötöttek ki;

l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha

a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a

teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak

tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az

elállási jogát.

1.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét

követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14

napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a

szállítási díjat is.

1.9.  visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal

egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód

igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód

alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

1.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől

való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől

számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy

Szolgáltató címen leadni.

1.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot

megküldenie 14 napon belül. Az elállási nyilatkozat mintát kérésre megküldjük.

1.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt

visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben

teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt

elküldi.

1.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli,

kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

1.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos

fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

1.15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta

az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan,

hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe

venni.

1.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti

Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap

segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő

jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon

történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton

történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad

el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat

segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

1.17. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő

értékcsökkenésért felel.

1.18. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

1.19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

1.20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen

Szabályzatban található elérhetőségeken.

1.21. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő

Felhasználókat illeti meg.

1.22. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a

szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

1.23. Elállási jog gyakorlásának a menete:

1.23.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási

szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

1.23.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék

kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14

napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát,

email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax

küldésének idejét veszi figyelembe.

1.23.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére

késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított

14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a

14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni

14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru

visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

1.23.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos

fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a

szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti

időszakban is gyakorolja elállási jogát.

1.23.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő

időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből

vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab

kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

​1.23.6 A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta (1.23.7.) útján

vagy az erre vontako​zó​ egyértelmű nyilatkozatával.

1.23.7. Elállási nyilatkozat mintát  igényelni az [email protected]

email címre megküldött levélben lehet.

 

8. Jótállás, szavatosság

 

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel

meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi

követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a

szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés

időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e

fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a

fogyasztó hátrányára tér el.

 

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai

szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel

élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó

által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más

igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást

vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére

Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben

– a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra

is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az

indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem

később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két

éves (vállalkozás, nagykereskedés esetén 1 éves) elévülési határidőn túl

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági

igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó

igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető

vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban

már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba

már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –

kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék

kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos

minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által

adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba

hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e

jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági

igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági

igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta

forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal

időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából

ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot

bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése

esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó

kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás (fogyasztók esetén!)

8.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a

Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

8.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás

alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó

részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy

annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

i. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott

jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek -

másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan

többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás

hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és

a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

vagy

ii. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a

kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással

kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a

kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a

(...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz

vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által

elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult

érdekeit kímélve kell elvégezni.

8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét,

hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan

nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a

termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül

megilletik.

8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható

élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan

károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan

kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő

behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából

keletkeztek.

8.17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe

helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt,

Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a

meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓK ESETÉN!)

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a

rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,

vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a

Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről

jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó

rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének

teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról –

az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez

fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles

értesíteni a fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést

legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe

venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy,

mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy

érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét,

jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja,

a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli

nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem

ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy

kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben

ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

11. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a

megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben

Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak

teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy

levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint

orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz

azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal

kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy

másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A

panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett

jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és

azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy

békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.

rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal,

illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos

illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok

elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,

melyek elérhetőségét itt találja:

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: [email protected];

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: [email protected];

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-

775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: [email protected];

 

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Békéltető

Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: [email protected];

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: [email protected];

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: [email protected];

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér

4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: [email protected];

 

Győr-Moson- Sopron Megyei Békéltető

Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: [email protected];

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: [email protected];

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: [email protected];

 

Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Békéltető

Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: [email protected];

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető

Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: [email protected];

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: [email protected];

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em.

240.

Telefonszáma: (1)-269- 0703

Fax száma: (1)-269- 0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: [email protected]

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: [email protected];

 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Békéltető

Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: [email protected];

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: [email protected];

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: [email protected]

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: [email protected]

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: [email protected]

 

11.7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági

eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a 

fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között,

ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok

egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása

érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére

tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő

kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon

átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi

kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési

platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az

Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően

pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online

honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség

terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető

testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított

személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy

telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara

szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési

kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés

lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás

nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében

lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani,

amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

  • az eljáró bíróságot;
  • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli
  • állását;
  • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és
  • azok bizonyítékainak előadásával;
  • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége
  • megállapítható;
  • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
  • A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát
  • amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

12. SZERZŐI JOGOK

 

12.1. Miután a munkavedelmieszkozok.hu/munkavedelemplusz.hu, mint weboldal

szerzői jogi műnek minősül, tilos a

Munkavedelmieszkozok.hu/munkavedelemplusz.hu weboldalon megjelenő

tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra

nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása,

elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos

hozzájárulása nélkül.

12.2. A Munkavedelmieszkozok.hu/munkavedelemplusz.hu weboldalról és annak

adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az

adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a

domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az

internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a Munkavedelmieszkozok.hu/munkavedelemplusz.hu weboldal

tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a

felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;

bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a

Munkavedelmieszkozok.hu/munkavedelemplusz.hu weboldalon vagy azok

bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. A Munkavedelmieszkozok.hu/munkavedelemplusz.hu név szerzői jogi

védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató

írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli

felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként

bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul

veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az

oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást

alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Kápolnásnyék, 2017. november 09.

Itt vásárolhatsz! Ellenőrizte a NET-JOG.