Szűrőbetétek nyomában, avagy mit rejt a maszk? | Munkavédelem+
×

Hibaüzenet

A részecskeszűrő maszkok és a védőoverallok értékesítése készlethiány miatt szünetel. Kérjük, ezen termékeket ne helyezze kosárba!

Szűrőbetétek nyomában, avagy mit rejt a maszk?

A légzésvédelmi program

Azokon a munkahelyen, ahol a munkavállalók biztonsága érdekében légzőkészüléket kell használni, a légzésvédelmi programnak a következő lépéseket kell tartalmaznia:

 • A veszély és kockázatértékelés meghatározása.

 • Az oktatást és a képzést végre kell hajtani és megfelelően ki kell hangsúlyozni!

 • Az újrafelhasználható légzésvédő felszerelés karbantartási, tisztítási és tárolási programjait ki kell dolgozni és be kell tartani, illetve be kell tartatni.

 • A légzésvédő felszerelés kiválasztása, beszerzése.

A potenciális veszély azonosítása

A légzésbiztonságot szolgáló személyi védőfelszerelés kiválasztása előtt fontos azonosítani a potenciális veszélyforrásokat, melyek a következők lehetnek:

 • porok

 • ködök

 • füstök

 • gázok

 • gőzök

Ezeken kívül figyelembe kell venni a levegő összetételét, oxigéntartalmát és a szélsőséges hőmérsékletet is. Hacsak az űrhajósok szkafandereivel nem számolunk, nincs olyan légzőkészülék, légzésvédő felszerelés, ami önmagában az összes fajta veszély ellen képes védelmet nyújtani. Bizonyos RPE-k alkalmazási területei ugyan átfedést mutathatnak, de figyelembe kell venni, hogy nem minden légzőkészülék ideális minden helyzetre. Például a porszűrőkkel ellátott légzőkészülékek nem biztosítanak védelmet a gázok vagy gőzök ellen, míg a gáz/gőzszűrők nem védenek a portól.

A légzésvédő eszközök és szűrőbetétek alkalmazásának szüksége

Fontos megérteni, hogy a munkahelyi légszennyeződés hogyan befolyásolhatja a szervezetet és a munkavégzést.

Ezek az információk a munkavédelmi képzés és oktatás elengedhetetlen részét képezik:

 • milyen egészségkárosodást okoznak az adott munkaterület kihívásai,

 • hogyan véd ezek ellen a légzésvédő felszerelés,

 • milyen részekből áll a légzésvédő felszerelés,

 • melyek a légzésvédő felszerelés és a szűrőbetétek alkalmazási területei és korlátai,

 • hogyan kell viselni és használni az RPE-t,

 • milyen jelek mutatják az RPE karbantartásának szükségességét.

A szűrőbetétek típusai

A légzésvédő felszerelések a tüdő teljesítményére (negatív nyomású légzőkészülék) vagy egy külső áramforrásra támaszkodnak, hogy a szennyezett levegőt egy légszűrőn keresztül megszűrjék. A veszély jellege határozza meg a légzésvédő felszerelésben alkalmazandó szűrőbetét típusát, melyek alapvetően két csoportba sorolhatók.

Légnemű részecskék ellen védő szűrőbetétek

A gáz- és gőzszűrőket minimum a szűrő típusával kell jelölni, egészen pontosan a színkódot és a szűrőosztályt kell feltüntetni. A szűrőtípusok betűjelét összeolvasva ismerős szót kapunk, mely rendszeresen előfordul bejegyzéseinkben, és a webshopunk termékleírásaiban. Fellebbentjük hát a fátylat a rejtélyes ABEK kifejezésről.

 • A típus, színkód: barna

A gyártó által meghatározott, 65 ° C-nál magasabb forráspontú szerves gázokkal és gőzökkel szembeni használatra alkalmas. Jelölése, pl. A1 típus.

 • B típus, színkód: szürke

Bizonyos szervetlen gázok és gőzök elleni használatra, a gyártó által meghatározottak szerint. Jelölése pl. B2 típus.

 • E típus, színkód: sárga

A kén-dioxid és más savas gázok és gőzök elleni használatra, a gyártó által meghatározottak szerint. Jelölése, pl. E1 típus.

 • K típus, színkód: zöld

Ammónia és szerves ammónia származékok elleni védelemre a gyártó által meghatározott szűrők szerint. Jelölése, pl. K2 típus.

A részecskeszűrők szemcsés állagú, mechanikai úton keletkező szennyező anyagok, pl. por, korom, szálló fa-, üveg-, fém-, porcelánrészecskék belélegzése ellen nyújt védelmet.

A részecskeszűrők

A részecskeszűrők a levegőben lévő részecskéket, például por, köd, és füst anyagú szennyeződéseket megkötik, ugyanakkor nem védik a felhasználót gázok vagy gőzök ellen. A részecskeszűrőket három csoportba sorolják a részecskeméret-szűrési kapacitás és a részecskék toxicitása tekintetében. Színkódja: fehér.

Egy adapterrel összekapcsolva a szűrőbetét és a részecskeszűrő hatékonyabb védelmet nyújt.

A részecskeszűrők típusai

Mechanikusan létrehozott részecskék, pl. szilícium-dioxid és krizotil. Akár 100 µm méretű részecskék megkötésére is alkalmas, cserélhető és eldobható.

Mechanikusan és termikusan előállított részecskék, pl. <10 µm-es fémgőzök megkötésére alkalmas, cserélhető és eldobható.

Minden részecske, beleértve a nagyon mérgező anyagokat, pl. berillium megkötésére alkalmas, cserélhető, eldobható.
 

Figyelem!

A P3 szűrő besorolásához teljesálarc szükséges. Ha P3 szűrőt használunk félálarchoz rögzítve, akkor a P2 szűrővel egyenértékű védelmi tényezővel rendelkezik.


 

Filterkombinációk

Ha egy szűrő különböző típusok kombinációja, akkor minden típus szerint meg kell felelnie az egyes követelményeknek. A szűrő jelölése minimum a szűrő típusával történik és minden, rávonatkozó színkódot fel kell tüntetni rajta. Például egy ABEK2P3 szűrő jelölése: barna, szürke, sárga, zöld és fehér.

A kombinált filterek esetében a szűrőbetétek jelzésében fel kell tüntetni minden típust, azaz minden színkódnak szerepelnie kell rajta, így első látásra azonosítható, hogy az adott kombinált filter milyen kockázatok ellen nyújt védelmet.

Kémiai szűrőbetétek

A vegyi anyagok ellen védő légzőkészülékeken használják a kémiai szűrőket, a munkahelyi gáz- és gőznemű anyagok hatását kivédendő.

Többféle vegyi anyag ellen védenek a kémiai szűrőbetétek, amelyek lehetnek:

 • organikus gőzök,

 • savas gázok,

 • ammónia,

 • formaldehid,

 • higanygőz.

Például: Hg-P3

A jelzésből látszik, hogy a szűrő kifejezetten higanygőz belélegzése ellen véd és tartalmaz egy P3-as részecskeszűrőt is.

A részecskeszűrő és a kémiai szűrő egy adapterrel összekapcsolható. Az adaptert kell rögzíteni a félálarchoz, vagy teljes álarchoz, mely így a gáz- és gőznemű, valamint a szemcsés légszennyező anyagok ellen is védelmet nyújt.

Hogyan működnek a kémiai szűrőbetétek?

Minden kémiai szűrő egy szorbenssel töltött tartályból áll. A szorbens egy szemcsés, porózus anyag – általában aktív szén - amely kölcsönhatásba lép a gáz- vagy gőzmolekulával, hogy eltávolítsa azt a levegőből. A nagyfelületű - közel 900m2 - aktív szén belső szerkezete méhsejt-szerű, alkalmas a gőzök és gázok fizikai adszorpciójára, azaz a vegyi anyagok megtapadnak a felületén.

Mivel az adszorpció egy gyenge fizikai kötés, a folyamat visszafordítható, ezt nevezik deszorpciónak. A deszorpció természetes körülmények között történhet a nem felhasználás időszakában, vagy egy másik, erősebben adszorbeált anyag jelenlétében. Minél illékonyabb egy vegyi anyag, annál nagyobb a valószínűsége a deszorpciónak, ami úgynevezett kémiai migrációt eredményez. A migráció a korábban adszorbeált vegyi anyag mozgása a kémiai szűrőn keresztül, levegőmozgás nélkül is.

Hogyan védhető ki a szűrőbetétek deszorpciója?

A deszorpció és a kémiai anyagok migrációjának lehetősége aggodalomra adhat okot, hiszen ezek a gőzök és gázok újra a levegőbe juthatnak. A szűrők szelektívebbé tételének érdekében a szorbensek kémiai reagensekkel impregnálhatók. Az impregnált aktív szén eltávolítja a specifikus gáz- és gőzmolekulákat kemiszorpció, azaz az impregnáló molekulák és a kémiai szennyeződések közötti kötések kialakulásának útján. Ezek a kötések sokkal erősebbek, mint a fizikai adszorpció vonzóerői és ez a kötés általában visszafordíthatatlan. A kemiszorpció elvén alapuló kémiai szűrők újrafelhasználása általában nem lehet probléma.